annar, teksty znajomych

6790 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Nie dość, że cię nie do­cenią to jeszcze za to policzą.

ludzki (wy)zysk... 

myśl • 16 kwietnia 2019, 19:02

dolorosa

prze­piękna Not­re Dame
jak smut­ne ok­na twoje
gdzie świt za­palał świece
aniołów Bożych ręką

gdy cierń z ko­rony Boga
zab­ra­no z ręki twojej
jak cię mu­siało boleć

i załamałaś wieże jak Ma­ryja ręce
nad lu­dem który umilkł

dzień wstaje
słońce krwawi
świat bieg­nie jak­by ciszej
bo mias­tu nad Sekwaną
tej no­cy ser­ce pękło 

wiersz • 16 kwietnia 2019, 06:13

Życie ciężko od­ku­pić, gdy śmierć dob­rze się sprzedaje. 

myśl • 11 kwietnia 2019, 21:07

Cza­sami ciężko się zmieścić w oczach innych.

pełni wad. 

myśl • 8 kwietnia 2019, 10:24

Ludzie nie chcą być w two­jej skórze, choć lu­bią się o nią ocierać. 

myśl • 3 kwietnia 2019, 16:50

Wiesz kim by­wam, za­pomi­nasz kim jestem.

aż człowiekiem. 

myśl • 1 kwietnia 2019, 14:52

* * *

Gdzieś po­między na­mi
zos­tało ser­ce
wzgar­dzo­ne łzami
skrap­la się.

Gdzieś po­między dniami
uśmiech zgasł
wi­tając się z ciemnością
bra­kuje gwiazd.

Gdzieś po­między życiem
pląta­my się w snach
jak­by były wspomnieniami
gdy minął już czas.

Gdzieś po­między nami
zat­ra­camy się
gdy wczo­raj historią
ciężko o oddech. 

wiersz • 29 marca 2019, 21:06

Każde cier­pienie jest jakąś lek­cją, z której na­leży wy­ciągnąć wnios­ki, a naj­ważniej­szy to ten, że ludziom nie war­to za bar­dzo ufać i się przed ni­mi ot­wierać. Nie wszys­cy mają dob­re in­ten­cje i nie wszys­cy chcą Two­jego dobra. 

myśl • 28 marca 2019, 20:41

Nie narze­kaj na klatkę w której jes­teś kluczem.

ludzka mentalność. 

myśl • 24 marca 2019, 16:37

Ty­le w życiu przeszliśmy dokładając so­bie drogi. 

myśl • 16 marca 2019, 14:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort